Ğüneym Bin Kays El-mazini
Sahabe Ğüneym Bin Kays El-mazini hakında kısıtlı bilgilere sahip olsada arşivlerimiz, Hicri 90 yılında vefat ettiği bilinmektedir, Kays el-Mazini'nin oğlu olarak bilinen sahabenin doğum yeri bilinmiyor.

Ğüneym Bin Kays El-mazini Kimdir ?

Baba Adı : Kays el-Mazini.
Anne Adı : Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 90 yılında vefat etmiştir.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : Cunah.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayeti var, sayısı belli değildir.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Ğuneym bin Kays el-Mazini
Lakap ve Künyesi : el-Ka’bi, Ebû el-Anber.
Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

Hayatı Nasıl Geçti ?

Hayatı Nasıl Geçti ?

Ğüneym Bin Kays El-mazini Hayatı

Ğûneym bin Kays el-Mazini (r.a) hakkında yaptığımız araştırmalarda onu nerede ve ne zaman doğduğu, ve hangi tarihte vefat ettiği, hangi tarih-te İslâm dini ile müşerref olduğu, kabile ve neseb silsilesi ile âile bireyleri hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

İbn-i Makûla Abdülğani bin Said’e uyarak der ki: Resûlullâh’ı idrâk etmiş ve onu görmüştür. 

Sa’d bin Ebû Vakkas ve kimilerinden rivayette bulunmuştur. İbn-i Fethûn da böyle andı. İbn-i Mende ise şöyle dedi: Kendisinden Cunâh rivayet etti, onun ne sohbeti ve ne de ru’yeti sahih ve kesinleşmemiştir.

Onu Tanıyanlar Anlatıyor..

Onu Tanıyanlar Anlatıyor..

Yaşamı Hakkında Diğer Sahabelerin Rivayetleri.

(İbn-i Hacer ise) Derim ki: Sahâbeden naklettiği hadis, Müslim ve diğer (hadis) kitablarında yer almaktadır. Ona “el-Ka’bi” de denilir. Künyesi, “Ebû el-Anber’dir. Onun babasından da rivayeti vardır. Sohbeti de vardır. Ebû Musa el-Eş’ari ve İbn-i Ömer’den de rivayet etmiştir. Kendisinden, Süleyman et-Teymi, Âsım el-Ahvel, Hâlid el-Hazzâ, Ebû Selil ve kimileri hadis rivayet etmişlerdir.

İbn-i Sa’d, Nesâi ve İbn-i Hibbân, onun sıka bir ravi olduğunu söylemiş-lerdir, ve dedi ki: Hicri 90 yılında vefat etmiştir.

El-Ca’diyyât’ta, Şu’be, Said el-Cüreyri, Ğuneym bin Kays’dan nakl-edilmiştir, dedi ki: Biz İslâm’ın başlanğıcında şöyle öğütlenirdik: Ey Ademoğlu! Meşğuliyetinden önce vaktini boşa geçirme, çalış! Yaşlanmadan önce gençliğini değerlendir! Hastalanmadan önce sıhhatının kıymetini bil! Âhiretin için dünyanı değerlendir! Ölümün için hayatının kıy-metini bil.

Ölüm Haberi Gelince

Ölüm Haberi Gelince

Rasulullahın Öldüğü Nasıl Duyuldu?

İbn-i Sa’d, Muhammed bin el-Vaddâh tarikiyle Âsım el-Ahvel’den tahricine göre dedi ki, Ğuneym bin Kays şöyle dedi: Bize bir süvari göründü. Resûlullâh’ın ölüm haberini getirdi; hemen evlerimizden dışarı fırladık ve şöyle dedik: Babamız, annemiz Resûlullâh’a feda olsun.

Şöyle dedim: Dikkat edin, Muhammed’e bir şey oldu ve öldü! Vay halime! Sağlında mütecaviz düşmana karşı onu korumak için daima siperde olup onu can güvenliğini sağlamamışımdır.

Ebû Bekir bin Ebû Ali bu kıssa üzerine, Sadaka bin Abdullah el-Mazini tarikiyle, Cunâh bin Ğuneym bin Kays, babasından tahricine göre dedi ki: Resûlullâh’ın ölümünü hatırlıyorum. Bir adam bize gelib (O’nun ölüm) haberini getirmişti…dedi ki ilgili şiiri andı.

Şu’be bunu, Âsım el-Ahvel, Ğuneym bin Kays’tan rivayet ederek dedi ki: Resûlullâh öldüğü zaman, babamın söylediği şu kelimeleri, benden alıb ezberle!”Ebû Nuaym onu tahric etti.

Başka bir rivayette Ğûneym bin Kays şöyle dedi: Resûlullâh, vefat edince, babamın şunları söylediğini duydum: Muhammed (s.a.v) vefat etti. Ben mahvoldum. O sağken bizi görüp gözetiyordu. Yarından emin olarak uyuyorduk.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!